Sarastia365

Tehokas uudistumisen mahdollistaja.

Tuomme kuntien, hyvinvointialueiden ja niiden liikelaitosten vuorovaikutuksen ja työnteon digiaikaan. Teemme kuntien ja hyvinvointialueiden asukkaiden asioinnista vaivatonta – milloin vain, missä vain. Käyttämämme pilvialusta kehittyy jatkuvasti, taipuu moneen ja nivoo kaikki prosessit yhteen, helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Puhelin, jonka näytöllä on kuvitteellisen kunnan sivusto

Tulevaisuuden kunta

Tukea päätöksentekoon

Tukea päätöksentekoon

Sarastia365:n avulla kunnissa voidaan tehdä luotettavaan, monipuoliseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvia päätöksiä. Helpon tiedonkeruun ja analysoinnin ansiosta tilanteisiin reagoiminen ja tulevaisuuden ennakoiminen helpottuvat.

Sujuvaa tiedonkulkua

Sujuvaa tiedonkulkua

Päättäjät ja johtajat saavat reaaliaikaisesti ja kattavasti tietoa kaikesta, mitä kunnassa tapahtuu. Data on turvallisesti tallessa pilvessä, ja helppokäyttöisillä raportointityökaluilla suurenkin datamassan saa nopeasti ymmärrettävään muotoon.

Vaivattomuutta tehtäviin

Vaivattomuutta tehtäviin

Ajasta ja paikasta riippumaton päätöksenteko on lähitulevaisuutta, ja ratkaisumme tukevat kehitystä. Päätöksentekijät pääsevät tutustumaan sähköisiin materiaaleihin ja hoitamaan vastuutehtäviään helposti mistä tahansa.

Tiedot suoraan järjestelmään

Tiedot suoraan järjestelmään

Sarastia365 ohjaa kuntalaisten asiat järjestelmiin sähköisiä kanavia pitkin, eikä esimerkiksi hakemuksia tarvitse vastaanottaa paperisina tai puhelimitse. Papereiden käsittelyn huomattava väheneminen on myös ekoteko.

Aikaa oikeille asioille

Aikaa oikeille asioille

Asiantuntijoiden aikaa vapautuu tärkeimpiin töihin, kun toistuvien, yksinkertaisten asioiden käsittely voidaan automatisoida. Osa henkilöstöstä puolestaan välttyy aamuisin työmaakopilla käynniltä, koska he saavat suoraan tietää päivän työt.

Yhteistyöstä hyötyjä

Yhteistyöstä hyötyjä

Työt voidaan jakaa työntekijöiden kesken entistä tasaisemmin ja yksiköiden yhteistyö lisääntyy. Tämä helpottaa työntekoa ja lisää työssäviihtyvyyttä. Kuntalaisten näkökulmasta asiakaspalvelu parantuu, mikä lisää kunnan vetovoimaa.

Kunta on auki 24/7

Kunta on auki 24/7

Sarastia365:n ansiosta kunta palvelee asukkaita kellon ympäri, eikä asiointia tarvitse ajoittaa viraston aukioloon. Kuntalainen voi tehdä esimerkiksi tilavarauksen tai ilmoittaa rikkoutuneesta katuvalosta silloin, kun hänelle parhaiten sopii.

Tietoa päätöksenteosta

Tietoa päätöksenteosta

Palvelusta saa reaaliaikaista tietoa siitä, missä vaiheessa erilaisten asioiden käsittely etenee. Kun tietoa on tarjolla aiempaa enemmän, toiminnan läpinäkyvyys kasvaa ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät.

Mahdollisuus osallistua

Mahdollisuus osallistua

Kuntalaisia voidaan osallistaa päätöksentekoon helposti. Kun asukkaat saavat vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen, paikallinen yhteisöllisyys kasvaa. Vastaukset kuntalaisten kysymyksiin on mahdollista julkaista kaikkien luettavaksi.

Uudenlaiset hyvinvointialueet

Sarastia365-ratkaisu palvelee kuntien lisäksi myös uusia hyvinvointialueita. Kun käytössä on moderni toimialat ylittävä digitaalinen ratkaisu, voidaan hyvinvointialueella toimia tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Sarastia365 tarjoaa muun muassa sujuvan asioinnin, tehokkaat taustaprosessit ja tietoa päätöksenteon tueksi. Sarastia365-ratkaisu voidaan ottaa käyttöön joko hyvinvointialueen omiin tarpeisiin räätälöitynä kokonaisuutena tai kustannustehokkaasti vakioiduilla moduuleilla, joita voidaan myös helposti skaalata matkan varrella.

Ratkaisumme

Sarastia tarjoaa ratkaisut kunnalle materiaalihallintaan, taloushallintaan, raportointiin, asiakkuuden- ja palvelunhallintaan ja henkilöstöhallintaan

Koko kunnan Sarastia365

Monipuolinen ja nykyaikainen Sarastia365-ratkaisukokonaisuus korvaa kuntien perinteisen järjestelmäkaaoksen. Sarastia365 on kunnan yhteinen ratkaisu: autamme tehostamaan toimintaa kaikilla tasoilla asukkaista kunnanjohtajaan. Ymmärrämme sekä asiakastarpeet että teknologian ja osaamme sovittaa ne toisiinsa.

Sama, tuotteistettu ratkaisu skaalautuu kaikkiin kuntiin. Valmiiksi mietittyjen moduulien hankinta on helppoa ja kustannustehokasta. Kaikkea ei tarvitse hankkia kerralla, vaan kunta voi lisätä moduuleja tarpeen mukaan.

Lue lisää

Sarastia365-aiheiset artikkelit

Usein kysytyt kysymykset

Microsoft-lisenssit, hankkiiko asiakas lisenssit, vai saako lisenssit Sarastian kautta?

Lisenssit on järkevintä hankkia Sarastian kautta, koska Sarastialla on neuvotellut hinnat ja volyymialennukset ja jos käytetään Sarastian kautta hankittuja lisenssejä esim kuntalaisportaalin ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittava testiportaali kuuluu siinä tapauksessa ratkaisun hintaan. Kun lisenssien hallinta on Sarastialla, asiakkaan ei tarvitse miettiä sitä. Ratkaisut voi hankkia myös niin, että käytetään asiakkaan omia lisenssejä. Omat lisenssit eivät ole este ratkaisujen hankkimiselle Sarastialta.

Miten olemassa olevat järjestelmät integroituvat tähän?

Sarastia365 integraatioalusta tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kytkeä kunnan omat järjestelmät tai ulkoiset järjestelmät kaksisuuntaisesti Sarastia365 ratkaisuihin.

Miten ratkaisuja kehitetään?

Ratkaisuja kehitetään koko ajan asiakasta kuunnellen ja tehden yhteistyötä parhaiden toimittajien kanssa. Olemme rakentamassa yhteistyö ja seuranta malleja sekä asiakas-, että toimittajarajapintaan. Tuotekehityksemme toimii jatkuvan kehittämisen mallilla (BizDevOps), jossa tuotehallinta, tuotekehitys ja tuotanto ovat jatkuvassa keskusteluyhteydessä.