Takaisin etusivulle

Sarastia365-ratkaisut


Ydinratkaisut­­­­

Ydinratkaisut ovat ratkaisuja Sarastian tarjoamiin ydinliiketoimintoihin ja ne ovat kaikki ostettavissa ratkaisuina (SaaS-palveluina) asiakkaan käyttöön.

Sarastia365 Talous

Taloushallinnan moderni kokonaisratkaisu kaikille käyttäjärooleille.

Sarastia365 Talous liittää talouden ja toiminnan saumattomasti yhteen ja mahdollistaa tiedolla johtamisen. Sarastia365 Talous on Sarastian suunnittelema taloushallinnan moderni kokonaisratkaisu kuntasektorin eritystarpeisiin. Sarastia365 Talous pohjautuu Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations -teknologiaan.  Sarastia365 Talous ratkaisuun on integroitu ostolaskukierrätysjärjestelmä ja maksuliikenne.

Taloushallinnan ratkaisualue muodostuu seuraavista moduleista/ratkaisuista:

Kirjanpito ja käyttöomaisuus

Kirjanpito sisältää tilikartan, tiliöintirakenteen ja kirjaussäännöt, joilla pystytään vähentämään virheellisten kirjausten määrää. Järjestelmän koodistologiikka on yhteneväinen kaikkien asiakkaiden osalta, joka on ehdoton vaatimus myös toiminnanohjausjärjestelmien helppoon integrointiin taloudenohjauksen kanssa ja monipuolisen raportoinnin toteuttamiseen. Prosesseissa on huomioitu verottajan vaatimat alv-laskennat ja tarvittavat muutokset hoidetaan keskitetysti.

Kirjanpitoaineistojen sisäänlukeminen voidaan automatisoida järjestelmässä täysin, jolloin kirjanpitäjän tehtäväksi jää sisäänluetun aineiston tarkistus virheiden osalta. Muistioiden käsittely on toteutettu sähköisenä prosessina osana järjestelmää.

Järjestelmä mahdollistaa myös käyttöomaisuuden hallinnan. Käyttöomaisuudessa tehtävät poistot kirjautuvat järjestelmän sisällä automaattisesti kirjanpitoon. Järjestelmässä on sumu- ja evl-poistojen käsittely.

Ostolaskut

Ostoreskontrassa hoidetaan saapuneiden ostolaskujen hallinnointi ja maksatus. Ostoreskontrassa hallinnoidaan ja ylläpidetään toimittajarekisteriä. Ostolaskujen kierrätys on tiiviissä yhteydessä reskontraan ja mahdollistaa sujuvan prosessin.

Järjestelmällä hoidetaan myös ulkomaanmaksujen maksatus. Ulkomaanlaskut on mahdollista kierrättää kotimaisten laskujen mukana ostolaskujen sähköisessä kierrätysjärjestelmässä.

Myyntilaskut

Myyntireskontran asiakasrekisteri on jaettu henkilöasiakkaisiin ja yritysasiakkaisiin. Myyntireskontrassa hallinnoidaan laskujen seuranta ja järjestelmästä on rakennettu sähköiset yhteydet perintäyhtiöiden järjestelmiin. Perintäyhtiöt toimittavat tilityksistä tarvittavat viiteaineistot liittymillä luettavaksi myyntireskontraan.

Myyntilaskutus voidaan hoitaa liittymien kautta tai tekemällä laskut suoraan järjestelmään. Kirjatessa tiedot kirjautuvat sekä myyntireskontraan asiakkaan tapahtumaksi että kirjanpitoon. Verkkolaskutiedot ylläpidetään Sarastia365 Talous -järjestelmässä, mutta ne on mahdollista lukea järjestelmään myös laskutusaineistosta. Käytössä on sähköinen laskutus sisältäen kuluttajien e-laskut, suoramaksut ja yritysten verkkolaskut.

Suunnittelu ja raportointi

Taloussuunnittelu hoidetaan siihen soveltuvilla järjestelmillä esim. FPM ja Tabella.

Sarastia365 Talous sisältää valmiita raportteja/kyselyitä, jotka tukevat taloushallinnon operatiivisia prosesseja.

Tiedolla johtamisen raportointi on rakennettu BI-ratkaisukokonaisuuteen (kts. kohta Raportointi ja Tiedolla johtaminen).

Maksuliikenne

Maksuliikenne yleisesti, prosessit ja teknologia.

Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Projektinhallinta

Projektinhallinta talouden tarpeiden kannalta. Linkittyy asiakkuuden- ja palvelunhallinnan projektinhallintaan, jossa seurataan projektin käytännön toimien tilannetta ja etenemää.

Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Sarastia365 HR

Enemmän kuin palkkajärjestelmä.

Sarastia365 HR on helppokäyttöinen henkilöstöhallinnon järjestelmä, joka ohjaa käyttäjäänsä. Se mahdollistaa mobiilikäytön ja sisältää laajat työsuhteen elinkaaren toiminnot, sekä kattavan raportoinnin ja räätälöidyt toiminnot. Järjestelmä on osa Sarastia365-kokonaisuutta ja siten integroitavissa osaksi johdon tietojärjestelmää. Sarastia Oy on rakentanut toimivan henkilöstöhallinnan kokonaisuuden, joka on syntynyt vankan kokemuksen, huippuosaamisen sekä uusimman teknologian pohjalta. Ratkaisut tukevat julkishallinnon työ- ja virkasuhteiden elinkaaren hallintaa sekä palkanlaskentaa.

Henkilöstöhallinnan ratkaisualue muodostuu seuraavista moduleista/ratkaisuista:

Palkanlaskenta

Tehokas palkkahallinnon järjestelmä vapauttaa aikaa rutiineilta ja säästää kustannuksia. Uusi teknologia mahdollistaa työsuhdetietojen tarkastelun ja ilmoittamisen myös mobiilisti. Palvelu toimii tietoturvallisesti missä tahansa ja kaikilta päätelaitteilta, eikä erillisiä asennuksia tarvita.

Järjestelmään upotettu automatiikka vapauttaa kallista aikaa rutiineilta kehittämis- ja esimiestyöhön. Automatiikkaa asiakas pääsee hyödyntämään tuotteistetussa mallissamme, jossa yhdistyvät kaikki kehittyneimmät palkkahallinnon tarvitsemat toiminnot. Sähköiset lomakkeet ohjaavat käyttäjää sekä päättelevät tietoa tehtyjen valintojen perusteella.

Monipuoliset raportointiominaisuudet ovat omaa luokkaansa sekä käytössä oleva ainutlaatuinen haku-toiminto mahdollistaa minkä tahansa järjestelmän tiedon nostamisen raportille. Integraatio muihin järjestelmiin ja kokonaisuuksiin onnistuu myös joustavasti hyödyntäen Sarastian integraatioalustan vakioratkaisuja (kts integraatioratkaisut-kappale). Tarpeen mukaan rakennetaan uusia integraatioita.

Työvuorosuunnittelu

Työvuorosuunnittelu yleisesti, prosessit ja teknologia.

Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Työajanseuranta

Työajanseuranta yleisesti, prosessit ja teknologia.

Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Matkalaskut

Matkalaskut yleisesti, prosessit ja teknologia.

Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Luottamustoimi-moduli

Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

HR

HR-ratkaisun työkaluina toimivat HRM ja HRD, joista on tarjolla sekä tuotteistettu että asiakkaiden erityistarpeiden mukaan rakennettu malli.

Henkilöstöjohtamisen tueksi on mahdollista toteuttaa muun muassa seuraavia HR-lisäosakokonaisuuksia:

 • Osaamisen hallinta
 • Kehityskeskustelut
 • Koulutusten hallinta
 • Työhyvinvoinnin johtaminen

HR-ratkaisuihin on mahdollista liittää sähköinen lomakeilmoittaminen, kattavaa raportointia sekä esimerkiksi poissaoloihin liittyviä hälytyksiä. Sähköisessä ilmoittamisessa pätee kertatallennusperiaate; tieto tallennetaan siellä, missä se syntyy ja suoraan järjestelmään.

 

 

Sarastia365 Asiakkuuden- ja palvelunhallinta

Kunta auki 24/7/365.

Asiointi kunnassakin voi olla kivaa. Uudistamme kuntaorganisaation toiminnanohjauksen asiakaspalvelusta kenttätyöhön. Sarastia365 Asiointi mahdollistaa sujuvan asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta. Se kokoaa tiedon toiminnasta ja tukee tiedolla johtamista. Jatkuvasti kehittyvä alusta on helppo ottaa käyttöön ketterästi ja osina, asiakkaan tarpeen mukaan.

Asiakkuuden- ja palvelunhallinnan ratkaisualue muodostuu seuraavista moduleista:

Alusta

Sarastia365 Asiakkuuden- ja palveluhallinnan alustalla tarkoitetaan perusratkaisua, jonka päälle muut asiakkuuden- ja palveluhallinnan ratkaisut toimitetaan. Muiden ratkaisujen hankkiminen edellyttää, että perusratkaisu on hankittu.

Alusta tarjoaa integraatiot muihin Sarastia365-ydinratkaisuihin ja ulkoisiin järjestelmiin.

Alusta-moduli sisältää seuraavat toiminnallisuudet:

Henkilöiden ja organisaatioiden hallinta

 • Valmiiksi mukautetut mallit henkilöiden ja organisaatioiden perustietojen ja aktiviteettien hallintaan. Täydennettävissä esimerkiksi väestörekisterikeskuksen ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmän liittymillä.

Kohteiden hallinta

 • Kohteiden (kiinteistöjen, kaluston tms.) perustietojen ja aktiviteettien hallinta. Kytkettävissä asiakkaan omaan kohteidenhallinta-ratkaisuun.
 • Kohteiden hallinnassa hallittuja kohteita voidana hyödyntää kaikissa muissa ratkaisuissa kuten työn ohjaus, palvelupyyntöjen hallinta tai tilavaraukset.

Palvelupyyntöjen hallinta, Asiakaspalvelu (ASPA)

 • Valmiiksi mukautettu malli palvelupyyntöjen hallintaan. Palvelupyyntöjä syntyy mm. kuntalaisten asioinnista ja palautteista. Palvelupyyntöjen hallinta sisältää mallin palvelupyyntöjen käsittelyyn ja ratkaisuun sekä palvelupyyntöjen ohjaamiseen aiheiden perusteella oikeisiin työjonoihin.
 • Malli tukee sekä keskitettyä asiakaspalveluorganisaatiota tai mallia jossa palvelupyynnöt menevät suoraan asiantuntijoille.

Kuntalaisportaali

 • Kuntaisille ja kunnassa toimiville organisaatioille suunnattu itsepalveluportaali, jonka päälle voidaan toteuttaa kuntalaisille suunnattuja asiointiin ja osallistumiseen liittyviä ratkaisuja. Perusratkaisu sisältää kunnan tyylimäärityksillä (värit, fontit, ikonit, kuvat) mukautetun portaalin pystyttämisen perustoiminnallisuuksineen.
 • Esimerkin voi katsoa Salmenniemen kuntalaisportaalista.

Integraatiot ja suomi.fi-palvelut

 • Alusta tarjoaa sekä sisäiset (Talous jne) että ulkoiset (esim suomi.fi-palveluväylä) integraatiot liiketoimintaratkaisuille (kts kohta integraatioalusta).
 • suomi.fi-tunnistus

Sarastia365-mobile toolbox

 • Alusta tarjoaa perusratkaisun, jonka päälle voidaan tarvittaessa rakentaa ratkaisukohtaiset mobiilisovellukset.
 • Perusratkaisut skaalautuvat oletuksena mobiililaitteisiin (kts kohta mobiliteetti).

 

Asiointi

Asiointi-moduuli sisältää kuntalaisportaalin päälle toteutettuja sähköisen asioinnin ratkaisuja kuntalaisille ja muille sidosryhmille. Ratkaisut ovat toisistaan riippumattomia ja toimitetaan aina erikseen.

Kuntalaispalaute

 • Kiinteä palautelomake palautteiden, kehitysideoiden ja vikailmoitusten keräämiseen. Ratkaisu sisältää valmiin prosessin palautteen vastaanotosta asiakasvastaukseen.
 • Ratkaisuun sisältyy standardimuotoinen palautelomake, jonka kategoriat ja aliaiheet ovat asiakkaan mukautettavissa ja ohjattavissa työjonoihin.
 • Palautteiden julkaiseminen verkkoon ”Selaa palautteita” -osioon, jolloin julkiset palautteet ovat kuntalaisten luettavissa.
 • Ratkaisuun sisältyy oletuksena alustan tarjoama Bing/Here Maps –sijaintitieto. Palautelomakkeille voidaan erikseen integroida asiakkaan oma kartta tai Suomi.fi–kartat
 • Some-integraatio
  • Mahdollisuus luoda palautteita sosiaalisen median kautta
  • Kun asiakaspalvelu käsittelee sosiaalisen median kautta tulleet palautteet, vastaukset kirjataan kommenteiksi artikkeliin.

Avustushakemukset

 • Ratkaisu avustusten hakuun ja niiden käsittelyyn. Käsittelyyn voidaan liittää maksatus ja päätösten vienti asianhallintaan.

Laskujen maksaminen ja muutospyynnöt

 • Laskujen näyttäminen kirjanpitojärjestelmästä, laskujen maksaminen ja muutospyynnöt niihin.

Maksamista vaativat palvelupyynnöt

 • Palvelupyynnöt, jotka vaativat maksamista.
 • Esim
  • Puun kaataminen
  • Ilotulituslupa
 • Ratkaisu sisältää sekä sähköisen hakemus että hakemuksen käsittelyprosessin.

Tilavaraukset

 • Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

 

Viestintä

Viestintä-moduli sisältää ensisijaisesti markkinoinnille ja viestinnälle suunnattuja ratkaisuja.

Some-seuranta

 • Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Viestinnän automaatioratkaisut

 • Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Kyselyt ja palvelutyytyväisyys

 • Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

 

Työn ohjaus

Työn ohjaus -moduli sisältää ratkaisut (kentällä) tehtävän työn ohjaamiseen ja linkittämiseen esim palvelupyyntöihin ja projekteihin. Moduli sisältää välineet sekä työntekijälle että esimiehelle.

Projektinhallinta

 • Projektien hallinta ja töiden seuranta
 • Kytkeytyy talouden projektinhallintaan, jolloin voidaan seurata sekä projektin päivittäisiä töitä ja edistymää että projektin taloudellisia lukuja.

Kenttätyön ohjaus

 • Ratkaisu kentällä tehtävän työn ohjaukseen.
 • Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

 

Osallistuminen

Osallistuminen -moduli sisältää ratkaisut eri osapuolten osallistamiseen.

Ideat ja äänestykset

 • Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Tapahtumahallinta

 • Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Osallistuva budjetointi

 • Lisätietoja tulossa lähiaikoina.
Elinvoima

Elinvoima –moduli sisältää ratkaisut työllisyys- ja elinvoimapalveluiden tarpeisiin.

Työllisyyspalvelut-ratkaisu

 • Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Elinvoimapalvelut-ratkaisu

 • Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Kotouttamisratkaisu

 • Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Sarastia365 Materiaalihallinta

Oikeat tuotteet, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

Materiaalihallinta ratkaisualue käsittää ratkaisut kaikille materiaalihallinnan vaiheille: hankinta -> katalogihallinta -> sähköinen tilaaminen -> varastonhallinta -> sisälogistiikka.

Materiaalihallinnan ratkaisualue muodostuu seuraavista moduleista:

Hankinta/ostosopimukset

Hankinta/ostosopimukset yleisesti, prosessit ja teknologia.

Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Katalogihallinta

Katalogihallinta yleisesti, prosessit ja teknologia.

Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Tilaaminen

Sähköinen tilaaminen yleisesti, prosessit ja teknologia.

Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Varastonhallinta

Varastohallinta yleisesti, prosessit ja teknologia.

Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Sisälogistiikka

Sisälogistiikka yleisesti, prosessit ja teknologia.

Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Sarastia365 BI

Tuomme faktat pöydällesi.

Eilisen ja tämän päivän koostetut faktat kauaskantoisten päätösten tueksi ja huomisen ennustamisen mahdollistamiseksi.

 • Tiedon keruu -> varastointi -> prosessointi -> raportointi

Sarastia Oy haluaa tarjota asiakkailleen modernin tiedolla johtamisen alustan, jossa vankkaa perusratkaisua edustavat kaikkien kuntien tarvitsemat perusraportit sekä viranomaisraportit. Perusraportointia pidemmälle menemme indikaattori- sekä ennustemalli-raporttiemme myötä, joissa kunnille avautuu mahdollisuus pohtia tarkemmalla tasolla, mihin suuntaan asiat kehittyvät. Tiekartassamme on kuitenkin tarkoitus kehittää yhdessä asiakkaidemme kanssa yhä kattavampia ja tiedolla johtamista paremmin tukevia raportointi- ja analyysikokonaisuuksia, mm. tekoälyä hyödyntäen. Haluamme tuoda raportointikokonaisuutemme ja lopulta asiakkaidemme lisäarvoksi käyttöön myös mahdollisimman laaja-alaiset tietopoiminnat, ja niiden myötä yhä laajempaa käyttäjäkuntaa palvelevat älykkäät raportit. Haluamme tätä visiota myötäillen jalostaa ja jalkauttaa myös suoraan kuntalaisia palvelevia raportteja palveluportaaliemme kautta.

Raportointi ja BI -ratkaisualue muodostuu seuraavista moduuleista/ratkaisuista:

Johdon työpöytä

Seuraa organisaatiosi avainmittareita suoraan intraasi upotettuna tai Sarastia365 BI:stä. Seuraa ja kommentoi kollegoidesi kanssa strategisia ja operatiivisia mittareita yhdestä keskitetystä ratkaisusta.

Kuntalaisraportointi

Käytä samaa dataa Sarastia365 BI:n avulla myös kuntalaisten raporteille kunnan kotisivujen kautta. Kuntalaisia varten voidaan rajata haluttuja raportointikokonaisuuksia ja tarjota reaaliaikaisia sekä interaktiivisia raportteja, joihin ei tarvita erillisiä käyttöoikeuksia.

Älyraportointi

Meillä on oma yksikkö tekoälyä ja robotiikkaa varten sekä sertifioituja henkilöitä esim. koneoppimisen saralla. Teemme vahvaa tuotekehitystä, jotta erilaiset oppivat ja ennakoivat ratkaisut ovat asiakkaidemme saatavilla ensimmäisten joukossa.

Talousraportointi

Sarastia365 BI sisältää kattavan talousraporttipaketin, jossa on mahdollista seurata ennusteita, porautua ostolaskuille ja saada hälytyksiä erilaisten raja-arvojen rikkoutumisesta.

HR-raportointi

Henkilöstökertomuksesta lähtien tarjoamme kaiken HR-datan kauniissa paketissa. Integroidumme vaivattomasti mihin tahansa HR-järjestelmään ja parhaan kokonaisratkaisun henkilöstöasioiden hoitoon saat yhdessä Sarastia365 HR-ratkaisun kanssa.

Toiminnan raportointi ja tuotteistus

Olemme yhdistäneet samaan järjestelmään talouden ja HR-lukujen lisäksi myös toiminnan luvut. Millä tahansa toimialalla pystyt tarkastelemaan, mitkä ovat yksikkökustannukset ja kuinka kokonaisuus on kehittynyt ja kehittymässä.

Viranomaisraportointi

Olemme olleet mukana kehittämässä Kuntatietoa ja mukana useissa Kuntatieto-piloteissa. Meiltä saat modernit ratkaisut, joilla pystyy mahdollisimman kevyesti ja automatisoidusti tuottamaan viranomaistarpeisiin raportit. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden hyödyntää näitä tietoja myös sisäisesti.

Tietoallas

Keskitetty tietoallasratkaisu takaa sen, että tieto tarvitaan vain kertaalleen, käytti sitä kuinka monta järjestelmää tahansa. Lisäksi pystymme ketterästi laajentamaan raportointia tarpeen mukaan, kun tieto on valmiiksi ulottuvillamme.

Taustaratkaisut

Taustaratkaisut ovat teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat ydinratkaisujen tehokkaan toiminnan ja käytettävyyden. Näitä ei myydä erillisinä ratkaisuina asiakkaille, vaan ne tukevat ydinratkaisuja.

IAM (identity and access management)

IAM on käyttäjien- ja oikeuksienhallinnan kokonaisuus. Ei erillistä IAM-sovellusta, vaan käytännöt roolien ja ryhmien hallintaan.

Kaikki pohjaa ensisijaisesti asiakkaan omiin Office365-tunnuksiin.

Asiakkaan tunnukset ovat asiakkaan omassa hallinnassa, ja ne lisätään vierailijakäyttäjiksi Sarastian käyttöoikeuksien hallintaan Azure AD:hen.

Mobiliteetti

Mobiliteetilla tarkoitetaan toteutussääntöjä ja teknologisia vaatimuksia, jotka mahdollistavat kaikkien ydinratkaisujen mobiilikäytön. Tässä mobiililla käytöllä tarkoitetaan kaikkien ratkaisujen käyttöä internetin yli millä tahansa päätelaitteella. Kaikki ratkaisut käytettävissä missä ja milloin tahansa.

Vain erityisiin tarpeisiin toteutetaan mobiilisovelluksia (canvas app), jos responsiiviset käyttöliittymät eivät riitä.

Mobiililaitehallinta ei ole osa tätä kokonaisuutta, mutta mitä enemmän toimintoja tuodaan mobiililaitteeseen, myös tämä puoli on otettava huomioon. Tällä ei kuitenkaan voida rajata sovellusten käyttöä omalla laitteella (bring your own device).

MDM (Master Data Management)

MDM mallintaa sen, missä on minkäkin tiedon ensisijainen talletuspaikka ja miten eri ratkaisut tietoa käyttävät.

Tässä yhteydessä saster datalla tarkoitetaan tietoja niiltä osin, mitä Sarastia365-ratkaisut niitä käyttävät ja hyödyntävät, ei kaikkea kunnan masterdataa.

Sarastia365-masterdata voi kytkeytyä asiakkaan omaan masterdata-ratkaisuun.

Masterdatasta voi olla kopioita eri järjestelmissä, järjestelmien toiminnan takaamiseksi.

Robotiikka (RPA)

Julkaisemme lähiaikoina robotiikkaa esittelevän sivun, jossa kuvataan robotiikan (RPA) tuomia mahdollisuuksia laajemmin.

AI

Tekoälyratkaisuilla vapautetaan käyttäjät tekemään tulkintaa/työtä, jota kone ei pysty tekemään. Jatkossa tekoälyä pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti eri Sarastia365-ratkaisuissa.

API:t (Sarastia365 Integraatioalusta)

Ei pelkkä tyhmä rajapinta vaan sisältää myös merkittävissä määrin ”liiketoiminta”logiikkaa.

Geneerinen integraatioratkaisu, joka mahdollistaa sekä ratkaisujen väliset integraatiot että liikenteen sisään ja ulos.

Laajennettava, rajapintapohjainen, mahdollistaa myös tiedostosiirrot, mahdollistaa sekä yhden tiedon siirron että massasiirrot.

Valvottu tiedonsiirto.

Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Edustaratkaisut

Edustaratkaisut ovat yleensä asiakkaan omia tai kolmannen osapuolen tarjoamia ratkaisuja, joihin Sarastian ydinratkaisut saumattomasti integroituvat.

Viestintä
 • Some
  • Asiakkaan omat sosiaalisen median kanavat voivat kytkeytyä ainakin asiakaspalvelun ratkaisuihin. Jatkossa asukas voi luoda palautteita ja palvelupyyntöjä ja seurata niiden tilaa myös sosiaalisen median kautta.

 

Asianhallinta
 • Asiankäsittely
 • Asiakirjahallinta
 • Sähköinen arkisto

Monet asiakkuuden- ja palvelunhallinta-ratkaisuissa käsiteltävät asiat (esim. avustushakemukset tai päätökset) pitää tallentaa ainakin hyväksynnän jälkeen asiakkaan asiakirjahallintaan tai sähköiseen arkistoon ja joissakin tapauksissa asian virallinen päätös tehdään asianhallintajärjestelmästä, josta tieto välitetaan asiakkuuden- ja palvelunhallinnan ratkaisuihin jatkotoimenpiteitä kuten maksatusta varten.

Vähittäiskauppa

Verkkokaupat ja maksupäätteet kytkeytyvät kirjanpitoratkaisuun.

IoT
 • IoT/Kiinteistöautomaatio
  • Kohteet on kytkettävissä yleensä kiinteistöautomaatioratkaisujen kautta asiakkuuden- ja palvelunhallinta ratkaisuihin (esim. työn ohjaus), jolloin kohde voi itse synnyttää esim. palvelupyynnön tai vikailmoituksen.