Sarastia365 DevOps-hyrrä – BizDevOps-toimintamallimme

Sarastia365 kehitystä ohjaa ns. DevOps hyrrä.

Sarastia365-tuoteperheen kehitystä Sarastialla ohjaa ns. DevOps-hyrrä. Olemme rakentaneet Sarastia365-toimintamallin perustuen DevOps 2.0:aan eli BizDevOps-malliin, jossa tuotehallinta, tuotekehitys ja käyttöpalvelut ovat tiiviissä vuoropuhelussa.

Avainsanoja hyrrässä ovat Business Model Canvas uusien liiketoimintaratkaisujen arviointiin, Epic liiketoimintaratkaisun mallintamiseen Azure DevOps -työkalussa, Scrum tuotekehityksen kehyksenä ja ITIL, jonka oppeja noudatetaan Ops-ympyrässä – kaikki ehkä pienellä SAFE-vivahteella.

Yleensä, kun puhutaan Scrumista tai yleisesti ketterästä kehityksestä, viitataan pelkästään ohjelmistokehitystiimiin. Me Sarastia ohjelmistoliiketoiminta yksikössä ajattelemme laajemmin: DevOps-hyrrä ei ole ketterä toimintamalli pelkästään kehitystiimille, vaan kaikkeen tekemiseen.

Johtoajatus on, että nypimme rusinat pullista ja luomme Sarastia365-toimintamallin, joka tukee parhaalla mahdollisella tavalla D365-pohjaisten, tuotteistettujen ja SaaS-mallilla tarjottavien ratkaisujen kehitystä sekä ylläpitoa.

DevOps-hyrrä kertaa seitsemän

Meillä pyörii seitsemän DevOps-hyrrää rinnakkain, ja pyörimistä koordinoi Sarastia365-ohjausryhmä. Allekirjoittanut toimii Sarastia365:n Concept Ownerin roolissa ja pitää ohjausryhmää näpeissään. Tuotepäälliköt (Product Owner) vastaavat tuotteista ja arkkitehti vastaa järjestelmäarkkitehtuurista. Kaikki tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä myynnin ja markkinoinnin kanssa.

Olemme päätyneet tähän malliin yrityksen ja erehdyksen kautta. Taustalla ei ole ylhäältä annettua strategista päätöstä, vaan luotettavia käytännön kokemuksia. Olemme todenneet, että näin on järkevintä toimia.

Paljon on vielä tekemättä

Kaikki ei missään nimessä ole vielä valmista, vaan mallista tulee koko ajan parempi. Meillä on edelleen monia avoimia kysymyksiä ja toistaiseksi melko vähän vastauksia. Miten testauksen hallinta lopulta pyörii tässä hyrrässä? Tarvitaanko kapasiteetin hallintaa? Missä raadissa tuotealueet ylittävät kehitysideat käsitellään? Voiko toimitusprojektia todella ohjata saman mallin mukaisesti? Miten asiakkaalle rakennetaan näkyvyys tilanteeseen?

Kehitysmallimme kehittyy tuotteen kehityksen rinnalla. Olemme molempien osalta vahvasti jatkuvan kehittämisen moodissa.

Lisätietoja

Juha Aaltonen
Kehityspäällikkö | Sarastia365 konsepti
050 591 3473
juha.aaltonen(a)sarastia.fi