Usein kysytyt kysymykset

Sisällysluettelo


Sarastia365

Onko asiakkaan hankittava Microsoft-lisenssit vai saako ne Sarastian kautta?

Lisenssit kannattaa hankkia Sarastian kautta, koska meillä on valmiiksi neuvotellut hinnat. Kun lisenssit on hankittu kauttamme, ratkaisun hintaan kuuluu mm. kuntalaisportaalin ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittava testiportaali.

Kun lisenssien hallinta on Sarastialla, asiakkaan ei tarvitse miettiä sitä.

Halutessaan asiakas voi ostaa lisenssit. Omat lisenssit eivät estä ratkaisujen hankkimista Sarastialta.

Miten olemassa olevat järjestelmät integroituvat Sarastia365:een?

Sarastia365-integraatioalusta tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet. Kunnan omat järjestelmät tai ulkoiset järjestelmät voidaan kytkeä kaksisuuntaisesti Sarastia365-ratkaisuihin.

Miten viranomaisraportointi tapahtuu?

Viranomaisraportointi tapahtuu Sarastia365-integraatioalustan kautta, Sarastia365 BI -ratkaisun tuottamana.

Tuoko Sarastia365 lisäkustannuksia vai voidaanko kunnan olemassa olevia järjestelmiä vähentää?

Tavoitteena on korvata päällekkäiset järjestelmät, vähentää kustannuksia ja tehostaa toimintaa.

Miten ratkaisuja kehitetään?

Kehitämme ratkaisuja asiakkaita kuunnellen. Teemme yhteistyötä parhaiden toimittajien kanssa.

Rakennamme yhteistyö- ja seurantamalleja sekä asiakas- että toimittajarajapintaan.

Tuotekehityksemme toimii jatkuvan kehittämisen mallilla (BizDevOps), jossa tuotehallinta, tuotekehitys ja tuotanto ovat koko ajan keskusteluyhteydessä.

Sarastia365 Asiakkuuden- ja palvelunhallinta

Miten ratkaisut otetaan käyttöön?

Tuotteistettujen ratkaisujen tekninen käyttöönotto on pitkälle automatisoitu, joten se vie usein vain muutamia päiviä. Muuten esimerkiksi käyttöönotto, koulutukset, jalkauttaminen ja alkuvaiheen tuki sovitaan tapauskohtaisesti.

Pitääkö kaikki ostaa yhdellä kertaa?

Ei, sillä kokonaisuus on täysin modulaarinen. Pohjalle on aina hankittava alustaratkaisu, mutta sen päälle voi hankkia yksittäisiä liiketoimintaratkaisuja.

Miten Sarastia365-ratkaisut tukevat suomi.fi-tunnistusta?

Kuntalaisportaali tarjoaa suomi.fi-tunnistuksen kuntalaisen vahvaan tunnistukseen.

Tietolupien hankkiminen on asiakkaan vastuulla.

Mitä kuntalainen tästä hyötyy?

Kuntalainen hyötyy ”kunta on auki 24/7” -arvolupauksesta eli kunnan palvelut ovat aina hänen käytettävissään, ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi hänen omaan asiointiinsa ja kaikkeen kunnan toimintaan tulee läpinäkyvyyttä.

Kuntalainen hyötyy myös toiminnan tehostamisesta eli kunnan toiminta tehostuu ja verorahoja voidaan käyttää entistä paremmin.

Miten kunnanjohtaja tästä hyötyy?

Merkittävimpiä hyötyjä ovat tiedolla johtamisen mahdollisuus, kaiken kunnan toiminnan läpinäkyvyys, ennustettavuus ja ennakointi sekä reaaliaikaiseen tietoon perustuva päätöksenteko.

Miten paljon käyttöönotto vaatii asiakkaalta aikaa ja resursseja?

Käyttöönotto on tehty teknisesti mahdollisimman helpoksi, joten IT:ltä vaaditaan hyvin vähän resursseja. Toimialoilta vaaditaan jonkin verran aikaa parametroinnin määrittelyyn ja jalkauttamisen tukemiseen. Sarastia huolehtii parametroinnin teknisestä toteutuksesta.

Miten paljon asiakkaalla on oltava järjestelmäosaamista (Dynamics365)?

Kun asiakas hankkii ratkaisut pääkäyttäjäpalvelullisella mallilla, hänellä ei tarvitse olla käytännössä lainkaan D365-osaamista. Sarastian pääkäyttäjä huolehtii D365-tekniikasta, ja asiakkaan vastuulla on vain omien prosessiensa ymmärtäminen.

Sarastian pääkäyttäjät seuraavat koko ajan 365-ekosysteemin kehittymistä. He ovat ajan tasalla ekosysteemin tapahtumista sekä uusista ominaisuuksista ja he viestivät tarvittaessa asiakkaille.

Sarastia365 Talous

Kysymys

Vastaus

Sarastia365 HR

Kysymys

Vastaus

Sarastia365 BI

Kysymys

Vastaus

Sarastia365 Materiaalihallinta

Kysymys

Vastaus